Hartelijk welkom op de site van het Odensehuis Heerenveen

Een fijne plek waar je jezelf kunt zijn

Het Odensehuis is een fijne en veilige plek waar je je thuis kunt voelen naast je eigen omgeving. Waar respect is en waar je vooral jezelf kunt zijn. Voor mantelzorgers is het essentieel om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het belangrijk om onder de mensen te blijven en een sociaal leven actief te houden met activiteiten die er toe doen. Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

 

Een dementie vriendelijke samenleving

Het Odensehuis in Heerenveen werkt vanuit de sociale benadering. Hierbij wordt de persoon met dementie altijd als uitgangspunt genomen. We kijken naar hoe we aansluiting kunnen vinden bij zijn of haar behoefte. Het (levens)verhaal van de persoon met dementie is de basis voor contact. We gaan op zoek naar verbinding en onderzoeken nieuwe perspectieven die aansluiten bij de behoefte. Het Odensehuis staat midden in de samenleving en zoekt samenwerking met organisaties die het activiteitenpakket kunnen verbreden en verstrekken. Het is een open voorziening die zich richt op de samenleving, waar elke vorm van dementie leidend is. Dat is dé basis voor een dementie vriendelijke samenleving.

 

Missie en visie

Odensehuis Heerenveen wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie. We willen de eigenwaarde en waardigheid van mensen met dementie vergroten. Met als doel een dementie vriendelijke samenleving. In het Odensehuis komen mensen met dementie en hun naasten op een moment dat zij zelf kiezen. Het is belangrijk dat ook deze mensen een leven leiden waarin ze gelijkwaardig zijn aan anderen en geaccepteerd worden. Op deze manier kunnen ze als gelijke meedoen in de samenleving en ondanks de beperking van hun ziekte, een zinvolle bijdragen leveren. Het Odensehuis biedt mensen een plek waar zij zichzelf kunnen zijn. De mens staat centraal, niet de ziekteDe verbondenheid met alles wat er in de directe omgeving van het Odensehuis speelt is van belang. Een open voorziening die samenwerkt met organisaties binnen het sociale domein.


De openingsdagen zijn dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur   

Om 10 uur staat de koffie klaar en bent u van harte welkom. 

Odensehuis Heerenveen
Roerdomplaan 38, 8446 JS Heerenveen